RODO

Klauzula informacyjna LSA GROUP SP. Z O.O.
z siedzibą w Staszowie, (28-200), ul. Kilińskiego 34,

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane, jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych i klientów o ich prawach.

Ochrona Pani/Pana danych osobowych jest ważna dla LSA GROUP SP. Z O.O. , która przyjęła w tym zakresie odpowiednie zasady.

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych w LSA GROUP SP. Z O.O.. Jako administrator danych jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności gospodarczej/handlowej. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pani/Pana o danych osobowych dotyczących Pani/ Pana, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Pani/Panu prawach, a także o sposobie w jaki może Pani/Pan je egzekwować. W razie potrzeby mogą być przekazywane dodatkowe informacje, gdy ubiega się Pani/Pan o realizację działań gospodarczych/handlowych ze strony LSA GROUP SP. Z O.O. . Gromadzimy i wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności gospodarczej/handlowej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) LSA GROUP SP. Z O.O. informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LSA GROUP SP. Z O.O., 
z siedzibą w Staszowie, (28-200), ul. Kilińskiego 34, NIP 6572469758, REGON 380920654

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: rodo@lsagroup.pl

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez LSA GROUP SP. Z O.O. ,zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 • prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych, SMS, oraz MMS przez LSA GROUP SP. Z O.O.  zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
 • przetwarzania danych osobowych przez LSA GROUP SP. Z O.O. do celów:

Przekazania podmiotom trzecim tj. firmy kurierskie DPD, UPS i inne.

LSA GROUP SP. Z O.O. na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/f. W przypadku Art. 6 ust 1 pkt f) przetwarzanie jest niezbędne do utrzymania ścisłych i pozytywnych relacji biznesowych z naszymi klientami.

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów szczególnych, na ich żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo, takim jak;

 • organy finansowe, sądowe, agencje państwowe lub organy publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki notyfikowane,  na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo; organizatorzy targów branżowych;
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy, notariusze, komornicy


4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być usługodawcy wykonujący usługi w imieniu i na zlecenie LSA GROUP SP. Z O.O. tacy jak:

 • firmy informatyczne obsługujące system informatyczny i stronę internetową LSA GROUP SP. Z O.O.
 • firma odpowiedzialna za monitoring terenów LSA GROUP SP. Z O.O.
 • usługodawcy, którzy wykonują usługi w naszym imieniu i/lub na nasze zlecenie; takie jak np. firmy sprzątające, firmy świadczące usługi obsługi technicznej, drukarnie, firmy serwisowe


5) Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego i nie będę przekazywane do organizacji międzynarodowych

6) Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszej działalności gospodarczej / handlowej LSA GROUP SP. Z O.O. .

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (może Pani/Pan zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO (a po powołaniu nowego organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Aby wykonać umowę zawartą z Panią/Panem lub podjąć pewne kroki na Pani/Pana prośbę przed zawarciem umowy. Wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia umowy i wykonania naszych umów, w tym w celu:

 • przekazywania Pani/Panu informacji dotyczących naszych produktów i usług
 • udzielania Pani/Panu pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania
 • dokonania oceny, czy możemy zaoferować Pani/Panu produkt lub usługę i na jakich warunkach


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym i/lub warunkiem zawarcia umowy i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i dane nie będą profilowane.

W jaki sposób można śledzić zmiany wprowadzone do Powiadomienia czyli niniejszej Klauzuli Informacyjnej:

W dobie ciągłych zmian technologicznych niezbędne może być dokonywanie regularnych aktualizacji Powiadomienia. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszego Powiadomienia online na stronie www.lsagroup.pl/rodo  i/lub do wglądu w biurze zarządu w siedzibie firmy.

Będziemy informować Panią/Pana o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji elektronicznej.

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

LSA GROUP SP. Z O.O.  

Szukasz profesjonalnej ochrony?

Zadzwoń i dowiedz się, co możemy Ci zaoferować
+48 885 032 163 lub napisz do nas biuro@lsagroup.pl

W trosce o jakość

Dbamy o detale

Nadrzędnym celem naszej działalności jest dbałość
o satysfakcję klientów